Tagged: psychologische klachten

Psychologisch woordenboek: rouw

Rouw is een normale gezonde reactie waarin verlies wordt verwerkt en herinneringen aan de overledene een andere betekenis krijgen. De gevoelens hierbij zijn vaak onvoorspelbaar. Soms intens verdrietig, soms rationeel, dan weer schuldig. Ook gevoelens van in de steek gelaten zijn en boosheid komen vaak voor. Rouw betekent meestal een verdrietige en intense periode. Lichamelijke klachten zoals slaapproblemen, diarree, duizeligheid, en hyperventileren kunnen daarbij een rol spelen. Deze zijn meestal van tijdelijke aard.

Symptomen van gestagneerde rouw?
Soms verloopt de verwerking van een verlies te moeizaam. Het probleem daarbij kunnen pijnlijke herinneringen zijn. Deze moeilijke herinneringen blijven je overvallen, maar omdat je ze wilt onderdrukken worden ze niet goed verwerkt. Je bent onrustig en prikkelbaar en kunt je moeilijk concentreren. Er is nauwelijks plaats voor andere gedachten en activiteiten. Je hebt dan last van gestagneerde rouw of van onvolledige verwerking en komt niet meer los van het verlies.

Behandeling
De behandeling heeft dezelfde elementen waarbij een trauma wordt verwerkt. In een behandeling wordt bewust stilgestaan bij je verlies en de moeilijkste momenten daarin. Bijvoorbeeld door middel van schrijftherapie via internet. Je leert om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar wat er is gebeurd. Centraal staan de negatieve gevoelens en gedachten die een rol spelen in je verdriet en zul je nadenken over hoe je in de toekomst verder wilt gaan en welke betekenis het verlies zal krijgen in je leven. De psycholoog begeleidt je daarbij.

Lees hier meer over rouw en wat je eraan kunt doen.

eKudos Nu Jij

Hoe is het als je geen angst voelt?

Een goed alarmsysteem gaat af als er een indringer in de buurt is. Een hypergevoelig alarmsysteem gaat ook af als er geen gevaar dreigt, bijvoorbeeld wanneer de krantenjongen een pakketje door de brievenbus wurmt. Dat is lastig, maar nog steeds beter dan helemaal geen alarmsysteem. Angst werkt in het lichaam zoals een alarmsysteem in een huis. Het is voor een belangrijk deel gelokaliseerd in het hersengedeelte wat we de amygdala noemen. Die hebben we dan ook nodig. Zonder angst wordt overleven lastig.

Een 44-jarige Amerikaanse vrouw, bij wie de amygdala weggeteerd is door een hersenziekte, is er het levende voorbeeld van. Zij wordt nieuwsgierig wanneer wij de neiging krijgen hard weg te hollen. Bijvoorbeeld als een man met mes of een sissende slang haar bedreigt. Wonder boven wonder overleeft ze al jaren zonder alarmsysteem en een aantal wetenschappers maken daar dankbaar gebruik van. Lees hier meer over het verhaal van Elizabeth Phelps.

Meer lezen over angst en wat je kunt doen als je wel een overgevoelig alarmsysteem hebt? Kijk hier.

eKudos Nu Jij

Waarom is veranderen zo ontzettend moeilijk?

Hoe kan het dat destructieve en niet-functionele gewoonten vaak zo verbazingwekkend lastig te veranderen zijn? Zelfs als je maar al te goed beseft dat drinken meer kapot maakt dan je lief is, dat de schurende ademhaling rechtstreeks met de sigaret te maken heeft en het vermijden van spoken of eeuwige piekeren je echt niet verder helpt. Veel mensen weten heus wat er ‘mis’ is, maar toch is dat inzicht zelden genoeg om te veranderen.

Veranderen is moeilijk om een een heel simpele reden: ons brein heeft een ingebouwde weerstand tegen verandering.

Lees verder

eKudos Nu Jij

Verslaafd aan klagen

Klagen op zich is een gezonde uiting van ongenoegen en vaak schept het een band als je bij iemand je ei kwijt kunt. Maar als het een gewoonte wordt…

“Tja ach,” zegt de boekhoudster tijdens de koffiepauze, “het is ook altijd hetzelfde.” Ze steekt een sigaret op. De kersverse collega kijkt haar ondertussen afwachtend aan. De andere collega’s reageren niet. Die weten allang dat er nu klagerige monoloog komt, over iets onbenulligs dat ze al eerder hebben moeten aanhoren. Haar ‘totaal ongeschikte accountmanager waar zij de dupe van is’ komt weer ‘s aan bod. Om betrokkenheid bij haar toehoorder te scheppen, bezigt ze in elke zin heftigheden als ‘altijd ik’, ‘vreselijk’, ‘totaal stijlloos’. Slechts beleefd meeknikkend realiseert de nieuweling zich dat dit verlammende ritueel zich dagelijks zal herhalen totdat hij onbeleefd genoeg durft te zijn haar te negeren. Of totdat zij een nieuw slachtoffer ontmoet. Terwijl hij dit bedenkt, ratelt de monotone stem rustig door. Andere collega’s zijn allang weer aan het werk.

Meer lezen? Klik hier

eKudos Nu Jij

Psychologisch woordenboek: ADHD

Vroeger werden ze vaak gezien als lastig of onhandelbaar, tegenwoordig is de term ADHD-er treffender als het erom gaat hyperactieve kinderen en adolescenten te beschrijven. ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) is de afkorting van de Engelse term voor aandachtstoornis met hyperactiviteit. Een neiging die vooral bij kinderen voorkomt. Bij het ouder worden verandert de motorische beweeglijkheid (de H) vaak in een meer innerlijke onrust. ADHD-kids zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. In het dagelijkse leven zijn ze vaak chaotisch, onvoorspelbaar, creatief en niet op tijd. ADHD’ers reageren snel op allerlei prikkels uit hun omgeving. Niet bepaald de droom van de gemiddelde schoolleraar. Tenzij sport en beweging de hoofdbestanddelen van de les vormen.

De meest voorkomende behandeling bestaat uit een combinatie van pillen en het aanleren van nieuwe gewoonten die overzicht en structuur bieden. De pillen (methylfenidaat ) hebben een amfetamine-achtig karakter en bijbehorende bijwerkingen (die in de loop van de tijd vaak afnemen: hartkloppingen, een gejaagd gevoel, misselijkheid, minder eetlust, meer moeite met in- of doorslapen).
Terwijl de gemiddelde persoon een hele avond hard op kan feesten op ADHD-medicijnen, heeft het bij zo’n 80 % van de ADHD’ers juist een rustgevend effect. De mogelijke verklaring achter deze paradoxale werking is dat wanneer je de hersenen van ADHD’ers voldoende intern ‘prikkelt’, zij zich minder met de buitenwereld hoeven te bemoeien. Ze kunnen zich dan beter focussen op ‘saaie’ taken, zoals hun huiswerk. Hoewel pillen gemeengoed zijn omdat er direct effect mee wordt behaald zijn lang niet alle psychiaters en psychologen ervan overtuigd dat dat de juiste weg is. Gelukkig maar. Sommige mensen maken er uiteindelijk hun beroep van. Als het lukt een druk kind zonder medicijnen te laten functioneren dan verdient dat de voorkeur.

eKudos Nu Jij