Psychologisch woordenboek: rouw

Rouw is een normale gezonde reactie waarin verlies wordt verwerkt en herinneringen aan de overledene een andere betekenis krijgen. De gevoelens hierbij zijn vaak onvoorspelbaar. Soms intens verdrietig, soms rationeel, dan weer schuldig. Ook gevoelens van in de steek gelaten zijn en boosheid komen vaak voor. Rouw betekent meestal een verdrietige en intense periode. Lichamelijke klachten zoals slaapproblemen, diarree, duizeligheid, en hyperventileren kunnen daarbij een rol spelen. Deze zijn meestal van tijdelijke aard.

Symptomen van gestagneerde rouw?
Soms verloopt de verwerking van een verlies te moeizaam. Het probleem daarbij kunnen pijnlijke herinneringen zijn. Deze moeilijke herinneringen blijven je overvallen, maar omdat je ze wilt onderdrukken worden ze niet goed verwerkt. Je bent onrustig en prikkelbaar en kunt je moeilijk concentreren. Er is nauwelijks plaats voor andere gedachten en activiteiten. Je hebt dan last van gestagneerde rouw of van onvolledige verwerking en komt niet meer los van het verlies.

Behandeling
De behandeling heeft dezelfde elementen waarbij een trauma wordt verwerkt. In een behandeling wordt bewust stilgestaan bij je verlies en de moeilijkste momenten daarin. Bijvoorbeeld door middel van schrijftherapie via internet. Je leert om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar wat er is gebeurd. Centraal staan de negatieve gevoelens en gedachten die een rol spelen in je verdriet en zul je nadenken over hoe je in de toekomst verder wilt gaan en welke betekenis het verlies zal krijgen in je leven. De psycholoog begeleidt je daarbij.

Lees hier meer over rouw en wat je eraan kunt doen.

eKudos Nu Jij

Post a comment