Gefeliciteerd met de gelukkigste dag van het jaar!

Volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall is zaterdag, 18 juni, de gelukkigste dag van het jaar. Onzin natuurlijk, want geluk, collectief of individueel, laat zich net als het weer niet door een wiskundige formule vastleggen. Er zitten teveel veranderlijke variabelen in de mix.

Desondanks vroegen de mensen van het programma Editie Nl (Rtl4) zich vanwege opkomende zaterdag af wat geluk nou precies is en hoe je het kunt vangen.

Wat is geluk precies?

Geluk is een raar glibberig ding. Een goede algemene definitie van geluk zou kunnen zijn: tevredenheid met het leven zoals het zich in het hier en nu aan je voordoet. Het kenmerkt zich door de afwezigheid van zorgen en angsten over toekomst of verdriet en schuldgevoelens over wat geweest is. Als we doen waar we van houden, en daarbij de tijd vergeten dan is dat wat we – vaak achteraf – als geluk betitelen. Schilderen, sporten, seksen, lezen, dansen zijn veelgenoemde voorbeelden. De mens is niet gemaakt om permanent gelukkig te zijn, anders zouden we weinig klaarspelen, maar zonder een regelmatige dosis geluk verliest het leven zijn glans.

Is geluk in de hersenen te herkennen?

In zekere zin. Geluk wordt daarbij overigens onderscheiden van genot. Geluk is te herkennen aan een toename van endorfinen (hersenstofjes met een morfine-achtig karakter die een soort universeel liefdesgevoel geven). Genot is herkenbaar aan een mix van andere hersenstofjes: dopamine, serotonine en/of adrenaline. In de praktijk geven al die verschillende hersenprocessen en de betekenis die je er zelf aan geeft een specifiek gevoel, rangerend van tevreden tot euforisch.

Wanneer zijn mensen gelukkig?

Het blijkt zowel afhankelijk van uiterlijke als innerlijke factoren. Voldoende ‘zaken’ als geld, slaap, beweging, keuzevrijheid, vriendschap, zinvol werk, intimiteit en een regering waar je op kunt bouwen helpen mee aan het algemene welzijn. Als je het gevoel hebt dat je over die zaken enige mate van controle ervaart en het lijden in je leven een betekenisvolle plek kunt geven dan ben je waarschijnlijk een behoorlijk gelukkig mens.

Is geluk te bevorderen en hoe pak je dat aan?

Over het algemeen blijken mensen in de praktijk redelijk stabiel in hun gelukkig- of ongelukkigheid. Sommige hebben er aanleg voor, anderen wat minder. Maar ook als je tot de laatste groep behoort zijn er manieren om blijer door het leven te gaan. Het zijn open deuren, maar wel deuren waar mensen te weinig doorheen lopen. Door een beetje lief voor jezelf te zijn – goed en lekker eten, bewegen en slapen -, een dagelijks (werk)leven te leiden dat enigszins nuttig voelt en uitdagend is, en je best te doen in je relaties met de mensen om je heen worden de meeste mensen al vrij gelukkig. Geluk is dus niet vanzelfsprekend. Voor een beetje geluk, moet soms gewerkt worden. De downs horen er onlosmakelijk erbij.

En tot slot een laatste tip?

De grootste bron van ongeluk is voor de meeste Nederlanders waarschijnlijk hun eigen gepieker en getob. Als je in de mallemolen van het piekeren zit, kan het lijken dat nog meer nadenken en piekereren uiteindelijk tot een oplossing lijdt. Dat klopt niet. Als je ongelukkig ben kun je beter minder nadenken en meer doen!

En wat betreft zaterdag: misschien is een paraplu ook handig, want zaterdag wordt niet alleen de gelukkigste, maar mogelijk ook de winderigste en natste dag van het jaar!

eKudos Nu Jij

Post a comment