Tweederde ADHD’ers baat bij eliminatiedieet

Goed nieuws van de Radboud Universiteit voor tweederde van de ADHD’ers (en hun lieve moeders). Misschien zijn die pillen overbodig. Het aanpassen van voedselgewoonten kan blijkbaar een behoorlijk heilzaam effect hebben op ADHD-klachten. De onderzoekers gebruikten een eliminatiedieet waarbij alle voedingsmiddelen waarop kinderen met ADHD zouden kunnen reageren gedurende vijf weken werden weggelaten. Zo kan bij een kind met ADHD worden vastgesteld of voeding z’n gedrag be├»nvloedt. Bij 64 procent van de kinderen was na het volgen van het dieet geen sprake meer van ADHD. In de controlegroep was geen verschil in gedrag van de kinderen meetbaar. Leerkrachten en ouders die eveneens vragenlijsten invulden, rapporteerden ook grote verbeteringen in het gedrag van de kinderen, die het dieet volgden. Naast ADHD had de helft van de onderzochte kinderen ODD, een aandoening die gekenmerkt wordt door opstandig en brutaal gedrag. Ook op dit gedrag had het dieet een zeer gunstig effect.

eKudos Nu Jij

Post a comment