Hoe rijker, hoe asocialer

Een Amerikaans onderzoek laat zien dat mensen uit hogere klassen eerder liegen en bedriegen uit eigenbelang. In het onderzoek werd aan proefpersonen met verschillende inkomens gevraagd in hoeverre zij zich zouden verlaten op leugentjes en vals zouden spelen om er zelf beter uit te komen. Hoe rijker, hoe asocialer zo bleek. Tijdens veldonderzoek bleek ook dat mensen uit hogere klassen vaker andere automobilisten afsnijden en voetgangers bij een zebra geen voorrang verlenen.

De onderzoekers verklaren de resultaten tweeledig. Rijkere mensen zijn over het algemeen mogelijk wat hebzuchtiger en ze hebben daar ook een positiever beeld over. Ze zijn minder geremd om voor hun eigenbelang op te komen en anderen daarmee te benadelen. Uit het onderzoek blijkt verder niet of deze mensen rijker zijn dan anderen omdat ze in de eerste plaats hebzuchtiger en asocialer zijn of dat ze asocialer zijn geworden, omdat ze economisch onafhankelijker zijn en zich daarom minder druk maken over wat anderen van hen vinden. Waarschijnlijk is er een wisselwerking.

Bron: The Telegraph.

eKudos Nu Jij

Post a comment