Zelfmoord: de stand van zaken

Van alle zelfmoordpogingen was een derde bedoeld als een schreeuw om hulp. De overlevenden geven aan dat het niet de intentie was om dood te gaan. Dit blijkt uit een onlangs verschenen studie van het Trimbos Instituut die het in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gemaakt. Van alle Nederlanders geeft 8,3 procent aan ooit aan zelfmoord te hebben gedacht, 3 procent heeft ook daadwerkelijk een plan gemaakt om een einde aan het leven te maken. Uit de cijfers blijkt verder dat ruim een kwart van mensen met gedachten over zelfmoord uiteindelijk een poging doet. Dit komt neer op 2,2 procent van alle Nederlanders.

Wereldwijd
Nederland ligt hiermee iets onder het wereldwijde gemiddelde. In een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt geconcludeerd dat 9,2 procent van de volwassenen ooit in het leven zelfmoordgedachten heeft gehad, 3,1 procent ooit een plan heeft gemaakt om zelfmoord te plegen en 2,7 procent ooit een poging heeft ondernomen.

Mannen en vrouwen
Uit het rapport van het Trimbos Instituut blijkt dat vrouwen gemiddeld meer aan zelfmoord denken dan mannen. Ook het aantal pogingen ligt met 2,7 een procent hoger bij vrouwen.

Meer lezen over suïcide?

Bron: Nu.nl

eKudos Nu Jij

Post a comment