Is elke waarheid evenveel waard?

Nu we het er toch over hebben. Is waarheid een democratisch proces en moet je alle ideeën daarover evenveel gewicht geven? Neen, er zijn betere manieren om kaf van koren te scheiden. Kritisch leren denken bijvoorbeeld. Wijlen vrijdenker Terence McKenna legt in opgeklopte, maar klare taal uit wat het probleem is van de huidige tendens om zowel goede als slechte ideeën die met veel kracht worden gepropageerd even serieus te nemen.

eKudos Nu Jij

Post a comment